Prinseresepsie

 

Prins Jenne d´n Ièrste en zien adjudante Danny en Juliën bedanke idderein die zien gekómme naor eur resepsie. Zeej vónde 't grerlfig dát d'r zoeëvuuel minse speciaal vur eur zien gekómme en hebbe ok genaote met 't aansloetende fieës ónder leiding ván Promilaasj.
Zeej bedanke ok de residensie vur de geslaagde aovend.

Bekiek heej ónder de foto's.