De Wuiluspliessie

 

Zeej hebbe ás taak 't bescherme ván ózze Prins en 't in gaoje bane leije ván de Gekke Maondaag. Vaerder keure zeej ok hiel kritisch de Veldese kroege. Kroege die aan de kwaliteit vóldaon kriege 't bord "Erkind Wuiluspliessie Lokaal"

De Wuiluspliessie besteit oet ván links nao rechs:
Hans Janssen, Arno Jacobs, Calle Crommentuyn en
Fer van de Zande